شرح اجرای چاه جذبی به همراه مشخصات و جزئیات (دیتیل چاه جذبی)

اجرای چاه جذبی به همراه عکس  (دیتیل چاه جذبی):

در شهرها و اماکنی که سیستم جمع آوری آبهای سطحی، آب باران و فاضلاب به وسیله لوله و تصفیه و هدایت پساب آنها به رودخانه ها، مزارع و مانند اینها پیش بینی و اجرا نشده ، ناگزیر از چاه های جذبی استفاده می شود.

 

 

اجرای چاه - سایت ایران نما

 

بهره برداری از چاههای جذبی در مناطقی امکان پذیر است که سطح آبهای زیرزمینی حداقل ۵ متر از زمین طبیعی، پایینتر باشد. در محلهایی که چاههای جذبی حفر میگردد، به دلیل نفوذ فضولات انسانی و مانند آن، نباید در پیرامون آن چاهی برای مصارف آشامیدنی حفر شود . در مناطقی که سفره آب زیرزمینی بالاست، استفاده از چاه جذبی مناسب نبوده و باید به روشهای دیگر نظیر احداث سپتیک تانک و یا لوله کشی و ایجاد تصفیه خانه عمل نمود. از داخل کردن روغن و مواد حل نشدنی به داخل چاه، باید خودداری نمود، زیرا این قبیل مواد چشمه های چاه را پر کرده و پس از مدتی عدم نفوذ فاضلاب موجب پر شدن انباره ها، ریزش سقف انباره ها و فروکش کردن درچاه خواهد شد.

 

  دیتیل چاه جذبی(موقعیت و مشخصات) :  

چاهها نباید در زیر و نزدیک ستونها و یا دیوارهای باربر قرار گیرد (مگر با به کارگیری تدابیر لازم). چاه باید در محل مناسب حفر گردد، به طوری که بعداً بازرسی و بازنگری احتمالی چاه به سهولت امکانپذیر باشد. حفر انبارهای چاه نیز باید به نحوی صورت گیرد که حتی المقدور در زیر دیوارها و ستونها قرار نگرفته و به حریم اراضی مجاور و غیر ، نیز تجاوز نشود. چاههای آب و فاضلاب باید حتی المقدور در محوطه های باز حفر شوند.

 

جزئیات اجرایی چاه جذبی - سایت ایران نما

جزئیات اجرایی چاه جذبی (دیتیل چاه جذبی)

 

 

 تقویت سطوح ریزشی

چنانچه میله چاهی ریزشی باشد، باید توجه کرد که آیا یک رگه با ضخامت معین ریزش میکند و یا میله در تمام عمق ریزشی است، در هر حال باید با تهیه و نصب کول بتنی، سفالی و یا آجرچینی ، ریزش را مهار نمود.

 

تهویه در حین بهره برداری

برای جلوگیری از تجمع گازهای مختلف در داخل چاه باید از روی گلدان و طوقه چینی، به وسیله لوله ای چاه را تهویه نمود. در محلهایی که لوله های آب باران به چاه وارد میشود ، عمل تهویه توسط این لوله ها انجام میشود. در سایر موارد باید به وسیله لوله جداگانهای که تا مرتفع ترین قسمت ساختمان ادامه مییابد، نسبت به تهویه هرچاه اقدام شود، باید با نصب زانویی در بالای لوله های تهویه از ورود اجسام به داخل لوله جلوگیری شود.

 

اجرای میله زنی :

قطر میله معمولاً ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر انتخاب میشود. هنگام حفر میله باید جای پا در جداره هرچاه پیش بینی شود تا بتوان وارد چاه شده و یا از آن خارج شد . در صورت امکان بهتر است عمق میله چاه بین ۱۰ تا ۲۰ متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده، مقاومتر بوده و در صورت ریزش احتمالی موضعی، خطر کمتری را ایجاد نماید. میله باید کاملاً قائم و شاقولی بوده و انحراف نداشته باشد.

چنانچه چاهی مرطوب بوده و دم یا گاز داشته باشد، باید به وسیله دستگاه های هوادهی و لوله کشی در حین کار، هوای لازم را به درون چاهها دمید تا مقنی بتواند به سهولت به کار خود ادامه دهد.

 

انبارکنی در دیتیل چاه جذبی :

انبار باید به صورت مخروطی حفر شود، به طوری که قاعده مخروط، پایین و رأس آن، بالا باشد. هرگز نباید انبار با مقطع مربع یا مستطیل حفر شود. کف انبار باید تراز و تخت باشد. انبار را میتوان در جهات مختلف حفر کرد . طول انبار را میتوان به هر میزان انتخاب نمود ، ولی معمولاً در طولهای زیاد، حمل و خروج خاکهای حاصله از آن مقرون به صرفه نمی باشد.

 

طوقه چینی و نصب گلدان

پس از اینکه عملیات حفاری میله و انبار به اتمام رسید، محل و ارتفاع لوله های فاضلاب را از کف تمام شده کاملاً مشخص می نمایند. و محل طوقه در جداره چاه را تعیین میکنند . طوقه چینی با آجر آبدیده و ملات ماسه سیمان (به عیار ۳۵۰ کیلوگرم) به صورت گنبدی اجرا می شود و در رأس طوقه دهانه آن برای نصب گلدان سفالی و یا هر مصالح مقاوم مخروطی شکل دیگری باز نگه داشته می شود

فاضلاب خروجی لوله ها به هیچ وجه، نباید روی هم ریزش کنند. ریزش فاضلاب از دهانه تحتانی گلدان به داخل چاه، باید به نحوی باشد که فاضلاب مستقیماً به ته چاه ریزش کرده، به جداره چاه برخورد نکند و موجبات شستگی بدنه چاه را فراهم نسازد.

 

رعایت اصول ایمنی در حین اجرا

– هر روز پس از اتمام عملیات چاه کنی، باید دلو و طناب از داخل هرچاه جمع آوری شود.

ـ پس از خاتمه کار روزانه، باید دهانه چاه برای رعایت ایمنی با وسیله ای پوشانیده شود.

ـ اگر برای روشنایی داخل چاه از برق استفاده می شود، باید با انتخاب کابل مناسب و سالم و نیز چراغ بیخطر، اصول ایمنی را رعایت نمود.

ـ استفاده از چراغهای نفتی یا گازی هنگام حفاری مجاز نیست، مگر آنکه هرچاه کاملاً خشک و بدون خطر باشد.

ـ باید از ریختن آب و خیساندن اطراف دهانه چاهها پرهیز گردد. به طور کلی رعایت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی ، مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی، الزامی است.

 

****************

برگرفته از : نشریه ۵۵ ایران ( مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی )

     و دیگر منابع معتبر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *