شهرسازی – طرح جامع شهر – حریم و محدوده شهر چیست ؟

برنامه ریزی شهری      Urban planning

برنامه ریزی شهری عبارت است از برنامه ریزی برای تأ سیس جوامع شهری آینده یا شکل دادن وگسترش دادن جوامع موجود به شیوه ای سازمان یافته وبا طرحی منظم که در آن عواملی مانند آسایش ساکنین، شرایط زیست محیطی، نیازهای اجتماعی، امکانات تفریحی، زیبایی شهر، مسائل اقتصادی ونیازهای موجود در نظر گرفته شده باشد و همچنین نیاز های آینده پیش بینی شده باشد .

شهر سازی

  • شهر سازی عبارت است از مطالعه طرح ریزی و توسعۀ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی واقتصادی با توجه به حد اقل رساندن مشکلات شهری وپاسخگویی به نیاز های عمومی جمعیت شهری.
  • شهر سازی عبارت است از انعکاسات بیرونی مابین عناصر مختلف شهری و آثار متقابل آنها بر یکدیگر و در نتیجه آرایش مطلوب فضایی این عنصر. طرح هادی شهر
  • عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر ونحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر وارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند. تهیه می شود.

 

طرح جامع شهر

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی ومنطقه بندی مربوط به حوزهای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری وکشاورزی و تأسیسات و تجهیزات وتسهیلات شهری ونیازمند یهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکزانتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها وبنادر وسطح لازم برای ایجاد تأسیسات وتجهیزات وتسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی واولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود وضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق وهمچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.

 

طرح تفصیلی شهر

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمبن برای هر یک از آنها و وضع دقیق وتفصیلی شبکه عبور و مرور ومیزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری واولویتهای مربوط به مناطق بهسازی ونوسازی وتوسعه وحل مشکلات شهری وموقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود ونقشه ها ومشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه وتنظیم می گردد.

 

محدوده قانونی

-در شهرهایی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه وبه تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد شامل محدوده خدماتی به اضافه محدوده توسعه آینده شهر که در طرح جامع یا هادی منظور گردیده است خواهد بود مگر اینکه حدود حوزه شهر داری تعیین شده طبق ماده (۲) قانون شهرداری وسیع تر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیر الذکر محدوده قانونی شناخته می شود در مورد سایر شهرها محدوده قانونی همان حدود حوزه شهرداری است که طبق ماده (۲) قانون شهر داری تعیین می گردد. ماده (۲) قانون شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده (۴) قانون تعارف وظوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ لغو شده است و به موجب قانون اخیرالذکر تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر وتصویب وزارتین کشور ومسکن و شهر سازی خواهد بود ]

  • محدوده قانونی، محدوده ای است که طبق قانون ، تعریف وظوابط تقسیمات کشوری تعیین می شود. حریم شهر ها (حوزه استحفاظی ) ماده (۹۹) قانون شهرداری – شهرداری ها مکلف اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
  • آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانونی شهر که در آن فعالیتهای عمرانی ،از قبیل تفکیک اراضی، احداث وتعریض معابر و ایجاد ساختمان بر توسعه شهر تأثیر می گذارد. این حریم بر اساس طرحهای مصوب یا جامع شهر ها ومفاد ماده (۹۹) قانون شهرداری تعیین می گردد .
  1. تعیین حدود حریم وتهیه نقشه جامع شهر سازی با توجه به توسعه احتمالی شهر .
  2. تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان ، ایجاد کارگاه وکار خانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر .

حریم ونقشه جامع شهر سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

حوزه نفوذ شهرها

حوزه نفوذ شهر محدوده ای است عرفی که نشان دهنده حدود شهر وروستاهای مستقر در آن است که از خدمات شهر مرکزی ( مدرسه ، درمانگاه ، بازار وغیره ) استفاده می نمایند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *