مهندسی ارزش چیست؟ (مروری بر مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی)

مهندسی ارزش چیست؟ (مروری بر مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی)

 

مهندسی ارزش   Value engingineering                  

مهندسی ارزش چیست؟

مهندسی ارزش روشی سیستماتیک، نظام یافته و مبتنی بر خلاقیت و کار گروهی برای حل مسأله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت پروژهها، محصولات و فرآیندها است. مهندسی ارزش به کمک گستره وسیعی از دانش و تجربیات متخصصین و با تمرکز بر کارکردهای پروژه، محصول با فرآیند نتایج قابل اجرا برای بهبود را به سرعت ارایه می کند.

بر اساس تعریف مؤسسه بین المللی مدیریت پروژه،

مهندسی ارزش نگرشی خلاق به منظور بهینه سازی هزینه های چرخه عمر، صرفه جویی در زمان، افزایش سود، بهبود کیفیت، افزایش سهم بازار، حل مشکلات و استفاده بهینه از منابع می باشد. |

بر اساس تعریف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،

مهندسی ارزش کاربرد سازمان یافته فنون شناخته شده ای است که برای بررسی عملکرد یک محصول و یا خدمت مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از فکر خلاق به منظور تأمین کارکرد مورد نیاز برای تحقق اهداف طرح به طور مطمئن و با کمترین هزینه دوران عمر و با حفظ و با ارتقای کیفیت و حفظ ایمنی و ویژگی های زیست محیطی می باشد.

 

مهندسی ارزش- ایران نما

 

برنامه ریزی ارزش   Value planning            

برنامه ریزی ارزش با همان مفهوم مهندسی ارزش است که، در مرحله برنامه ریزی، مرحله اولیه ، مرحله مفهومی و امکان سنجی طرح کاربرد دارد.

 

مدیریت ارزش   Value management        

با همان مفهوم مهندسی ارزش است با این تفاوت که در تمام مراحل طرح کاربرد دارد و نسبت به برنامه ریزی ارزش ،مهندسی ارزش، تحلیل ارزش معمولاٌ در سطح بالاتری قرار دارد.

 

تحلیل ارزش               Value analysis  

تحلیل ارزش با همان مفهوم مهندسی ارزش است و معمولاٌدر مراحل بعد از طراحی و ساخت به کار می رود.

پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش

                                                   Value engineering change proposal (VECP)

پیشنهادی که پیمانکار بر اساس شرایط قرار داد با هدف کاهش مبلغ پیمان یا هزینه دوره عمر محصول (موضوع پیمان) با استفاده از تجربه و خلاقیت و فن مهندسی ارزش به کار فرما می دهد.

 

متدولوژی ارزش Value methodology                                  

کاربرد نظام مند فنون سازمان یافته ای است که کارکردهای یک محصول یا خدمت را مشخص وبهای آن کار کردها را تعیین می کند. در نها یت کار کرد های ضروری برای کارایی مورد نیاز را با کمترین هزینه محقق می سازد.

 

ارزش Value          

الف – معادل واقعی یا عادلانه هر چیز به ویژه وقتی که فروخته یا معاوضه می شود، قیمت مناسب آن بر حسب پول یا کالا در یک زمان مشخص. قیمت بازار ،کیفیتی از یک چیز که بر طبق آن می توان گفت که از درجه مطلوبیت، سودمندی، منزلت، اهمیت و …کمتر یا بیشتر بر خوردار است .

ب – کمترین هزینه ای که توسط آن یک کارکرد را می توان به صورت مؤثر و قابل اطمینان و با کیفیت مشخص وکارایی که مورد نیاز بهره برداری است ،انجام داد.

 

بها   Worth            

  • ارزش مادی، به ویژه هنگامی که بر حسب پول یا سایر چیزها مبادله می شود. کیفیتی از چیز که به آن اهمیت ، ارزش و شایستگی می بخشد و قابل اندازه گیری بوده و با آن سنجیده می شود. مبلغی که در ازای تملک آن چیز باید پرداخت کرد.
  • کمترین هزینه ای که به وسیلۀ آن عملکرد مورد انتظار از یک جزء کاری یا کالایی قابل دستیابی است.

 

توفان اندیشه (توفان فکری)      Brain storming  

  • تولید دینامیکی فکر و ایدۀ نو توسط گروهی غیر سازمان یافته است. هر فکر وپیشنهادی بدون انتقاد شنیده می شود و توسط سرپرست تیم حلاجی می شود. این فرایند در مهندسی ارزش کار برد دارد. -یک فرایند که در آن شرکت کنندگان در کارگاه توفان اندیشه (توفان فکری) در برابر یک مسئله تا آنجا که می توانند راه حلهای ممکن را بدون هر گونه انتقاد ارائه می کنند.

 

شاخص ارزش Value index                

  • شاخص ارزش عبارت است از مجموع در آمدهای حاصل از هر گزینه (ارزش کار کرد ) تقسیم بر مجموع هزینه های آن (هزینه های کارکرد).
  • شاخص ارزش ،نشانۀ پتانسیل اصلاح یا ارتقا برای کار مورد نظر است وبرابر هزینۀ تقسیم بر ارزش آن می باشد.

 

کنترل ارزش Value control        

بررسی وبازنگری ارزش تخمین زده شده در فرایند تحلیل ارزش

 

کارکرد Function  

الزامات وخواسته هایی است که موجب برآورده شدن نیاز و رضایت مشتری می شود.

 

کارکرد اصلی Basic function          

الف – کارکرد اصلی بیانگر هدف اصلی یک محصول یا یک خدمت بوده تولید یا فروش آن محصول یا خدمت می باشد و برای مصرف کننده ضروری است و مهمترین ویژگی مصرفی هر محصول یا خدمت را شامل می شود.

ب – هدف اولیه یا مهمترین فعالیتی که توسط یک محصول یا خدمت انجام می شود .کارکرد اصلی باید همیشه محقق شود، اما ممکن است روشها و طراحی های مربوط به تحقق آن تغییر کند.

 

کارکرد ثانویه Secondary function                  

الف – کار کردی است که به منظور مقاصد دیگری (غیر از هدف ) مطرح شود وبه طور مستقیم با مقاصد اصلی مربوط نمی شود وممکن است آنها را پشتیبانی کند یا برای زیبایی به کار رود.

ب – کارکرد ثانویه کار کردی است که کار کرد اصلی را پشتیبانی نموده ونتیجه طراحی صورت گرفته برای حصول کارکرد اصلی می باشد.

هزینه   Cost    

مخارج ضروری برای تولید یک محصول ،خدمت، فرآیند یا ساخت.

قیمت Price        

مقدار مقطوع ومشخصی است که از سوی استفاده کننده یا بهره بردار برای خرید محصول مورد مطالعه پرداخت می شود.

 

منابع :

مرجع دانش مهندسی ارزش ایران

فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *