دسته: مصالح

اجرای ساختمان به روش نیمه صنعتی 0

اجرای ساختمان به روش نیمه صنعتی

اجرای ساختمان به روش نیمه صنعتی به نظر می رسد در آینده نزدیک، صنعتی سازی بتواند بخش قابل توجهی از کارهای ساختمانی را از سایت کارگاه به کارخانه ها...

امکان سنجی روش تاپ دان - ایران نما - Top &Down 0

اجرای روش تاپ دان Top&Down ، به همراه نکات

کلیات روش های گودبرداری و پایدارسازی تاریخچه روش تاپ دان : مفهوم روش ساخت تاپ دان اولین بار در ژاپن (سال ۱۹۳۵) برای کوتاه کردن برنامه های زمانی ساختمانی...

نکات مهم گودبرداری - ایران نما 0

نکات گودبرداری که باید به آنها توجه کرد

نکات گودبرداری که باید به آنها توجه کرد: ۱- شروع فرایند گودبرداری:در شروع فرایند گودبرداری،بایستی با تهیه مطالعات ژیوتکنیک، مبتنی بر نیازهای طراحی سیستم سازه نگهبان گود صورت پذیرد....

صالح چوبی در ساختمان - ایران نما 0

چوب در صنعت ساختمان

مصالح چوبی در صنعت ساختمان : چوب هایی که در ساختمان به مصرف می رسند، به یکی از صورت های طبیعی یا مصنوعی هستند. چوب های طبیعی در اسکلت...

سنگ آذرین - سایت ایران نما 0

پوزولان ها در بتن

پوزولان ها در بتن تعریف پوزولان: پوزولان ها مواد سیلیسی یا سیلیسی آلومین داری هستند که به خودی خود خاصیت گیرش کمی داشته و یا ندارد ولی به صورت...

پمپ بتن ۱- ایران نما 0

روشهای اجرایی و رایج بتن ریزی در سازه ها – مزایای و معایب آنها و ارائه راهکار (قسمت دوم)

روشهای اجرایی و رایج بتن ریزی در سازه ها  (پمپ بتن)– مزایای و معایب آنها و ارائه راهکار (قسمت دوم) در بتن ریزی های خاص بهتر است با روشهای...

استفاده از شوت در یک کارگاه سد سازی- ایران نما 0

روشهای اجرایی و رایج بتن ریزی در سازه ها – مزایای و معایب آنها و ارائه راهکارهای مناسب (قسمت اول)

روشهای اجرایی و رایج بتن ریزی در سازه ها –  مزایای  و معایب آنها و ارائه راهکارهای مناسب (قسمت اول)   روشهای انتقال و بتن ریزی جزء موارد مهم...