دسته: کویر

روستای ازمیغان - جاهای-دیدنی-خراسان-جنوبی-ایران نما 0

فیلم کوتاه از گردشگری خراسان جنوبی – طبس

فیلم کوتاه از گردشگری خراسان جنوبی – طبس   خراسان جنوبی شامل محدوده ای از خراسان بزرگ است که در سالهای گذشته به قهستان معروف بوده است. شهرهای مهم...