گردشگری استان کرمان

برخی گردشگری استان کرمان :   کرمان در دل کویر قرار دارد. در کرمان، بناهای تاریخی و باغهایی که سرسبزی و جریان آب را در میانه کویر است، وجود دارد. در کرمان...