بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد

Cold Weather Concreting

بتن ریزی در هوای سرد ، شرایط و نگهداری ویژه ای را می طلبد که در ادامه به آن می پردازیم :

 

الف: به چه هوایی هوای سرد گفته می شود :

در کارهای بتنی، هوای سرد به شرایطی اطلاق می شود که بیش از سه روز متوالی ، متوسط درجه حرارت روزانه از ۵ درجه سلسیوس کمتر باشد . چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای ۱۰درجه سلسیوس باشد ، هوا سرد تلقی نمی شود . پیمانکار باید تدابیر لازم را برای حفاظت بتن در مراحل مختلف ساخت، حمل و ریختن اتخاذ نماید . پیمانکار موظف است برای جلوگیری از وقفه در عملیات بتن ریزی قبلاً برنامه اجرای کار را به تصویب دستگاه نظارت برساند . رعایت نکات زیر برای بتن ریزی در هوای سرد الزامی است.

 

روش صحیح پمپ بتن - ایران نما

بتن ریزی

ب: حداقل دمای بتن تازه :

توصیه می شود هنگام بتن ریزی ، دمای هیچ قسمت از بتن تازه از ۱۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد، ولی به هر حال این دما نباید از ۵ درجه سلسیوس به عنوان حداقل مجاز، کمتر شود.

پ: در هوای سرد باید با گرم کردن مواد متشکله بتن، دمای مخلوط را به حد قابل قبول رسانید.

 

سایت ایران نما

در تهیه بتن در دماهای زیر صفر باید چه کارهایی انجام داد:

ت: برای تهیه بتن در درجه حرارت زیر صفر ، ابتدا باید قطعات یخ و مصالح یخ زده را از مصالح سنگی جدا و مصالح سنگی را تا بالای ۱۵ درجه و در صورت لزوم آب را تا ۶۰ درجه سلسیوس گرم نمود .

در صورتی که مصالح سنگی خشک باشد ، می توان ماسه را تا ۴۰ درجه سانتیگراد گرم کرد، در این حالت نیز آب نباید از ۶۰ درجه بیشتر گرم شود.

ث: هنگامی که گرم کردن مصالح سنگی مشکل بوده و یا عملی نباشد ، می توان با تأیید دستگاه نظارت ضمن استفاده از آب گرم دمای مخلوط بتن را بالا برد.

ضرورت مراقبت و عمل آوری بتن در سنین اولیه :

ج: تغییر سریع دمای سطح بتن پس از اتمام دوران حفاظت، باعث ایجاد ترک در سطوح خارجی خواهد شد . لذا پیمانکار باید در طول حداقل ۲۴ ساعت اولیه پس از اتمام دوران نگهداری بتن ، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

چ: دمای آب مصرفی باید یکنواخت و ثابت باشد تا تغییری در اسلامپ ساختهای مختلف بتن حادث نشود.

محاسبه دمای نهایی مخلوط بتن :

ح: دمای نهایی مخلوط بتن از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

فرمول دمای بتن - بتن ریزی در هوای سرد - ایران نما

در رابطه فوق

دمای نهایی مخلوط بتن بر حسب درجه سلسیوس T

به ترتیب: Tw,Ta,Ts,Tc

دمای سیمان، ماسه، شن و آب

Ww,Wa,Ws,Wc   به ترتیب وزن سیمان، ماسه، شن خشک و آب بر حسب کیلوگرم و

Wws و Wwa وزن ماسه و شن مرطوب بر حسب کیلوگرم است . چنانچه دمای شن یا ماسه ، زیر صفر باشد ،

رطوبت مصالح به صورت یخ ظاهر می شود . بنابراین گرمای نهان ذوب یخ برای آب کردن یخ به ترتیب به مصالح، باید به میزان فوق اضافه شود ، در این صورت پارامترهای TsWws و TaWwaبه . Wwa(0.5Ta-80) ،Wws(0.5Ts-80) تبدیل می شوند.

 

 خ: پیش بینیهای لازم، قبل و حین اجرای بتن ریزی، در هوای سرد به شرح زیر است:

 شن، ماسه و آب مصرفی باید عاری از برف، یخ و مصالح یخ زده باشند.

 در صورت نیاز و قبل از بتن ریزی ، مصالح سنگی و آب بر اساس دستورالعملهای این بخش گرم شوند.

قبل از اجرای بتن ریزی تمامی سطوح در تماس با بتن نظیر سطح قالب، آرماتورها و کابلهای پیش تنیدگی باید عاری از برف و یخزدگی بوده و حتی الامکان دارای دمای مخلوط بتن مورد نظر باشند.

استفاده از مواد افزودنی در بتن (بتن ریزی در هوای سرد):

استفاده از مواد افزودنی باید با توجه به نکات مندرج در این دستورالعمل نشریه ۵۵ و موارد مشابه صورت پذیرد . در هوای سرد توصیه می شود از بتن با حباب هوا استفاده شود.

 از سیمانهای مخصوص زودگیر نظیر سیمان تیپ ۳ استفاده شود.

 

  •  از پوشینه و عایقهای مناسب به شرح مندرجات در نشریه ۵۵ استفاده شود.
  • از طریق بالا بردن دمای محیط بتن ریزی و ایجاد بادشکن، مراقبتهای لازم به عمل آید.
  • فاصله حمل بتن حتی الامکان کوتاه اختیار شود.

چنانچه امکان افت سریع دما هنگام ساختن و ریختن بتن به دمای پایین تر از حد مجاز وجود داشته باشد، دستگاه نظارت می تواند دستور توقف بتن ریزی را صادر نماید.

 

منبع : نشریه ۵۵ ایران (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان)

 

**************************

مطالب پیشنهادی :

مواد افزودنی بتن

روشهای اجرایی بتن ریزی در سازه ها – مزایای و معایب آنها و ارائه راهکارهای مناسب (قسمت اول)

روشهای اجرایی بتن ریزی در سازه ها – مزایای و معایب آنها و ارائه راهکار (قسمت دوم)

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *