بعدهای مختلف مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

بعدهای مختلف مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در منابع مختلف بممکن است مرز و معیارهای متفاوتی را برای بعدهای مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)   در نظر بگیرند اما در ادامه یکی از متداولترین بعدهای مدلسازی اطلاعات ساختمان یا همان بیم ارائه می شود:  (برگرفته از  : (Kymmell, 2008))

 

یک مدل BIM ،مدلی غنی از اطلاعات است که از هر دسته اطلاعات آن، با عنوان یک بعد نام برده می شود.

۱- BIM سه بعدی : همان تعریف اصلی BIM است. مدلی که شامل اطلاعات فضایی سه بعدی است و خصوصیات ابعاد دیگر را که در زیر به آن می پردازیم ندارد.

۲- BIM چهار بعدی: یک مدل ۳ بعدی BIM که به اشیای آن، زمانبندی و اطلاعات محدوده زمانی اضافه شده است. این اطلاعات میتواند در مدل BIM قرار داشته باشد یا میتواند متصل، یکپارچه ای مرتبط با طراحی پروژه و زیر برنامه ی فعالیتهای ساخت و تخمینهای حساسیت زمانی و آنالیز سیستمها باشد.

 

 

انواع BIM از نظر بعد

انواع BIM از نظر بعد

۳- BIM پنج بعدی : یک مدل ۴بعدی BIM که به اشیای آن، بعد هزینه اضافه شده است. اطلاعات هزینه میتواند در مدل BIM قرار داشته باشد یا میتواند متصل یا مرتبط با اشیا ساختمان باشد. بعد پنجم BIM ،همزمان با هزینه، میتواند نمایانگر کمیت و مقدار مصالح نیز باشد .

 

۴- BIM شش بعدی : (توسعه پایدار) از بعد ششم BIM به عنوان اطلاعات مدیریت چرخه پروژه و ضبط اطلاعات فرایند ساخت یاد شده است. به این معنی که مدل ساخته شده توسط طراح، همزمان با عملیات ساخت، تکمیل شده و در پایان ساخت، به عنوان یک مدل ازبیلت Built As درآید که میتواند به صاحب ساختمان تحویل شود. یا اینکه اطلاعات فرایند ساخت توسط سنسورها ی جمع آوری شده و در جهت اهدافی چون برآورد بهره برداری انرژی و پایش هزینه های چرخه عمر پروژه استفاده شود . در توسعه پایدار، می توان عاملهایی مانند انرژی و استفاده بهینه از مصالح بازیافتی و بومی و …  را به صورت هوشمند در صنعت ساخت وارد کرد.

۵- BIM هفت بعدی : مدیریت بهره برداری و نگهداری و تعمیر است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *