توسعه پایدار چیست؟

 توسعه پایدار چیست؟    Sustainable development   

توسعه پایدار یعنی چه ؟

الف –توسعه پایدارعبارت است از بهره برداری صحیح و کارآمد از منابع موجود و با استفاده از الگوی مصرفی مطلوب همراه با به کارگیری امکانات فنی و ساختارهای تشکیلاتی مناسب به گونه ای که بتوان نیازهای نسل امروز و نسلهای آینده را به طور مستمر و رضایت بخشی برآورده نمود و بر سه اصل زیراستوار است:

۱ – حفظ منابع طبیعی ونیروی انسانی.

۲ – رشد کمی وکیفی تولیدات صنعتی، کشاورزی وخدماتی .

۳ – بهبود و ارتقای شرایط فرهنگی و رفاه اجتماعی .

 

توسعه پایدار - سایت ایران نما

توسعه اقتصادی Economic development    

تغییرات و دگرگونی های ساختی دراقتصاد کشور،درچارچوب نظام ارزشهای سیاسی واجتماعی حاکم برجامعه است. توسعه اقتصادی بدون رشد مستمرتولید ناخالص داخلی وتغییرات ساختاری از نظر سهم بخشهای عمده اقتصادی در تولید ملی تحقق پیدا نمی کند.

 

تعادل اقتصادی Economic equilibrium                

تعادل بین عرضه کل در جامعه (محصول ملی)وتقاضای کل در جامعه(مجموع مخارج)می باشد.

دانشمندان علوم اقتصادی تعادل اقتصادی را از یک طرف با تعادل بودجه وازطرف دیگربا تعادل

ترازپرداختها در کوتاه مدت وبلند مدت مرتبط می دانند.

 

تعادل اجتماعی Socialequilibrium  

هماهنگی توانایی مالی بین طبقات مختلف جامعه است که به صورت پرداختهای انتقالی اجتماعی و

اقتصادی در بودجه ظاهر می شود. تآمین حداقل نیازها برای محروم ترین اقشار جامعه به تعادل

اجتماعی ومو سوم است.

بهینه سازی – مطلوب سازی Optimization    

ترکیب عاملها به صورتی متعادل و متوازن به نحوی که تحقق حداکثر سود و نتیجه را امکان پذیر

سازد.

ارزش خالص     Net worth          

  • منظورارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

کل دارایی ها منهای بدهی های بنگاه یا فرد.ادعاهای صاحبان بنگاه از دارایی های کل آن.

 

ارزش افزوده Value added        

ارزش افزوده در هرفعالیت اقتصادی عبارتست از تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات  تولید شده و ارزش کالاها و خدمات به کاررفته درجریان تولید.ارزش افزوده در هر فعالیت اقتصاد ازجمع درآمد عوامل تولید در آن فعالیت نیز به دست می آید.

 

 

سایت ایران نما

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *