حوزه های مهندسی رودخانه

مهندسی رود خانه River engineering      

مهندسی رودخانه یکی از شاخه های رشته مهندسی عمران و مباحث مطرح در مهندسی آب می باشد.

مهندسی رودخانه به اقداماتی گفته می شود که در زمینه مطالعات «شناخت – برنامه ریزی وطراحی» ساخت سازه ها وبهره برداری بهینه به منظور مهار،کاهش خطرات وبه حد اقل رساندن تبعات منفی وهمچنین بهسازی وضعیت آن در جهت تأمین نیازهای بشری وحفظ محیط زیست صورت می گیرد.

 

دریاچه دوقلوی ایلام- ایران نما

 

رود River                    

بستر یا توده ای از آب جاری که در مسیریا مجرای طبیعی باز جریان دارد ونها یتاٌ به یک اقیانوس ، دریا، دریاچه ، رودخانه دیگر وغیره میریزد.

 

رود خانه ( مسیل) River      

رود خانه مجرایی طبیعی است که رواناب حوضه آبریز خود را به صورت دائمی یا فصلی به یک پایانه ( دریا، دریاچه، باتلاق یا رود خانه بزرگتر ) هدایت می نماید .

 

رود خانه دائمی   Perennial river              

رودخانه ای که در سر تا سر سال آب در آن روان است واغلب سطح آب در آن پایین تر از سطح آب زیر زمینی در زمینهای اطراف می باشد.

 

رود خانه غیر دائم ، خشک رود         Ephemeral   river    

رود خانه ای که در طی یک دوره زمانی طولانی خشک وفاقد جریان است ( قسمتی از سال آب در آن روان است وبقیه سال خشک است ). معمولاٌ مقطع تیپ این رودخانه هاعریض، کم عمق ومستطیل شکل با نسبت عرض به عمق ۵۰ برابر یا بیشتر می باشد.

 

رود خانه فصلی Seasonal river            

رودخانه ای که در یک فصل معینی از سال، آب در آن جاری می باشد .

 

ساماندهی رودخانه     River training            

مجموعه اقداماتی که برای مهار وتثبیت یک رود خانه در یک مسیر مورد نظر ومناسب انجام می شود . این اقدامات اهداف مختلفی نظیر مهار سیل، تأمین یک آب راه کشتیرانی مناسب و مطمئن، مهار رسوب، حفاظت بستر وکناره های رودخانه در مقابل عوامل فرسایش وهدایت جریان رودخانه در یک مسیر مشخص ومطلوب را تأمین می کند.

 

سیل Flood      

  • افزایش سریع وکوتاه مدت ارتفاع سطح آب رودخانه نسبت به مقادیر عادی تا رسیدن به اوج که از آن پس با روند کمتری کاهش می یابد . جریان نسبتاٌ زیاد که مقدار آن با ارتفاع سطح آب یا دبی سنجیده می شود.

-افزایش جریان یا بالا آمدن سریع سطح آب در یک رودخانه ، یا اب راه را که نسبت به شرایط عادی به طور چشمگیر بیشتر باشد و نیز بالا آمدن سطح آب که منجر به زیر آب رفتن زمینهای پست می شود، سیل گویند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *