عملکرد BIM در ساخت و ساز ناب

عملکرد BIM در ساخت و ساز ناب :

BIM  با بهره گیری و بکارگیری تصویرگرایی و مدلسازی اطلاعات گرافیکی غیر شماتیک و نزدیک به واقعیت، امکان دیدن پایان پروژه را در زمان ابتدای طراحی فراهم می کند.

از طرفی نرم افزار های آن امکان بررسی، برخورد های سخت و نرم را به صورت تمام اتوماتیک فراهم می کند.

-اعتماد ذینفعان

ممکن است موجب افزایش زمان طراحی پروژه و مطالعات آن می گردد.

– در این زمان امکان تغییرات بسیار بیشتر از زمان اجرا و هزینه تغییرات بسیار کمتر است. به کمک این متد تدوین محدوده پروژه و منشور پروژه بسیار راحت تر اتفاق می افتد.

– ذینفعان پروژه و سرمایه گذاران اطمینان بیشتر پیدا می کنند.

یکی از مهم ترین عوامل افزایش “زمان- هزینه” پروژه های ساختمانی تغییراتی است که به دلیل عدم تأمین نیازها در زمان اجرا به وجود می آید. این تغییرات عمدتاً به دلیل اشتباهات طراحی و دوباره کاری ها و …. است.

– دید مجازی مناسب ذینفعان و سرمایه گذاران پروژه در ابتدای طرح

باید دانست در مثلث موفقیت پروژه (زمان- هزینه و کیفیت) مدیریت پروژه نقش مهمی را ایفا می نماید. یکی از روش های این سیستم جهت تدقیق این مثلث تفکر ساخت وساز ناب است.

 

BIM در ساخت و ساز ناب

 

 

به کارگیری و نتایج حاصله استفاده از اصول تفکر ناب باعث شده این تفکر به عنوان یکی از اصلی ترین راه حلهای موجود مورد بررسی قرار گرفته است اما اجرای این اصول در هر صنعتی باتوجه به روش پیاده سازی نیاز به ابزار و تمهیدات ویژه ای است،

هدف از اجرای مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژههای ساختمانی، کاهش تعداد اشتباهات طراحی است، زیرا تغییرات طراحی در فرایند توسعه و بهبود مدلها اجتناب ناپذیر است و استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان به این معنی نیست که دیگر تغییرات طراحی نداریم. باشد در نظر داشت حتی اگر ساخت ناب نیز مدنظر نباشد بازهم مدلسازی اطلاعات ساختمان باعث ساخت ناب می شود. کاهش اتلاف و به دنبال آن افزایش ارزش، دو هدف مشترک بین مدلسازی اطلاعات ساختمان و ساخت  ناب محسوب می گردد.

 

 

مدیریت اطلاعات پروژه با استفاده از متدی بر پایه تکنولوژی نوین به نام مدلسازی اطلاعات ساختمان :

VDC(Vitual Design Construction)

مدل کردن تمام اطلاعات اعم از گرافیکی و غیر گرافیکی در پروژه های ساخت انجام می گیرد در نتیجه در این زمان که تغییرات کمترین هزینه و بیشترین امکان را دارد طراحی بهینه گردد. در این روش به دلیل تحلیل های مختلفی که نرم افزار های مختلف مربوطه ایجاد می نماید، توان تصمیم سازی های به هنگام در سازمان ها و شرکت های پروژه افزایش می یابد.

به جهت پیاده سازی فرآیند بیم در سازمان ها استراتژی مناسب باید تهیه شود و جهت امکان مانیتورینگ و الزام پیاده سازی استفاده نرم افزار هایی مانند BPMS بسیار کمک کننده هستند و اطلاعات مفید باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مدیران کلان ارائه گردند. بعد از شناخت فرآیند ها امکان گسترش و توسعه اطلاعاتی در سازمان ها به وجود می آید.

ساخت و ساز، شامل دیدگاه مدیریتی (فرآیند ساخت و ساز ناب، Lean Construction چشم انداز عملیاتی ، تکنولوژیکی و ابزارها )مدلسازی اطلاعات ساختمان، (BIM) و جامعه درگیر اجرای پروژه تحویل یکپارچه پروژه ، IPD (Integration Project Delivery) شده است. (شش بلوکی علمداری، عبادی، ۱۳۹۷)

 

روش پیاده سازی بیم در فرآیند سازمانی :

ابتدا باید سطح بلوغ سازمانی در سازمان هدف مورد پایش قرار گیرد. در ابتدا سندی به نام

اطلاعات مورد نیاز از کارفرما (EIR (Employer’s Information Requirement)) تهیه می شود. این سند باید در صورت امکان به گونه ای آماده شود که استراتژی های سازمانی جهت بهره برداری از BIM مشخص گردد. به دلیل اینکه مدیران کلان مخاطب تکمیل این سند می باشند جهت تسریع کار باید فرم ها و جدول هایی تهیه گردند که دارای شرایط زیر باشند:

-۱ بدون نیاز به داشتن اطلاع تخصصی از BIM قابل تکمیل باشند.

-۲ شفاف و بدون ابهام و کلی گویی باشند.

-۳ کوتاه و مختصر باشند تا زمان زیادی از مدیران ارشد سازمانی را درگیر ننمایند.

 

پس از این سند، باید سند جامع برنامه پیاده سازی و اجرائی بیم (BEP (BIM Execution Plan))

تکمیل گردد. این سند توسط متخصصان و مشاوران BIM تهیه می گردد. این سند باید شرایط زیر را به صورت کامل داشته باشد:

۱ باید دارای زمان بندی مناسب باشد.

۲ اولویت های سازمان باید در آن مشخص باشد.

۳ باید اقلام قابل تحویل BIM به صورت کل و جزء مشخص گردد.

 

پس از این اسناد سند استراتژی در صورت موجود بودن تغییر پیدا می کند و اگر سازمان این سند را تهیه نکرده است مطابق با BEP ارائه شده سند تهیه می شود.

 

Øماتریس SWOT سازمان باید از نظر امکان بهره برداری از تکنولوژی نوین مورد پایش قرارگیرد. این قسمت از کار پیرو تهیه سند استراتژی باید برنامه های عملیاتی ملزم به زمان ارائه گردد.

Ø از طرفی KPI های استراتژی باید اصلاح گردد تا بتوان سازمان و پیشرفت استراتژی مورد پایش قرارگیرد. فرآیند های سازمان باید مهندسی مجدد گردد. بسیاری از سازمان های بلوغ یافته فرآیند های خود را بر اساس استاندارد BPMN (Business Process Model and Notation) مدلسازی می کنند.

 

در ابتدا اگر فرآیند ها مدل شده اند باید مورد بازبینی مطابق استراتژی تدوین شده قرارگیرند. در صورت عدم مدلسازی فرآیند ها باید این کار مطابق با استراتژی جدید سازمانی صورت گیرد. استفاده از نرم افزار های

BPMS (Business process management system) و PMIS (Project Management Information System) (جهت ساخت ناب) در سازمان ها توصیه شده است. Koseoglue, Sakin, Arayici,2018

عملکرد فرایند BIM  در آتش سوزی

انتخاب بهینه مصالح با توجه به توسعه پایدار و ذینفعان

بهبود کارایی مصرف انرژ ی ساختمان با آنالیزهای انرژی و شبیه سازی نور روز (Daylight)،

 

 

لزوم نهایی کردن استراتژی سازمان :

برای ایجاد هر تغییری در سازمان باید استراتژی مناسب را داشت. این استراتژی که مشخصاً چشم انداز آینده شرکت را مشخص می کند منجر به دانستن وظایف شخصی پرسنل سازمان می گردد. هیچ یک از افراد سازمان خارج از استراتژی مدون شده فعالیت نکرده و حضور مدیران میانی و پرسنل به دلیل فرآیند های BIM خارج از سیستم های دیگر نیست. این سیستم تکنولوژی تضمین پیاده سازی چشم انداز سازمانی است   (ستوده بیدختی،، ۱۳۹۴)

بازنگری ها ممکن است به دلیل پیچیدگی بالا نیازمند زمان بیشتر باشد. این زمان علاوه بر آشنایی و یافتن راهکارهای نوین تمرین مناسبی در سازمان هست که فرآیند های BIM محور اصلاح گردد.

پایش مداوم سیستم ها کمک به تضمین اجرای آن ها می گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *