موسسه انتفاعی و موسسه غیر انتفاعی چه موسساتی هستند؟ (به همراه سهام – ورقه سهام – سند)

موسسه انتفاعی و موسسه غیر انتفاعی چه موسسات با چه فعالیتهایی هستند؟

موسسه انتفاعی و موسسه غیر انتفاعی عبارت هایی هستند که ممکن است تاکنون بارها شنیده باشید و بخواهید بدانید به چه موسساتی انتفاعی و به چه موسساتی غیر انتفاعی می گویند؟ در ادامه قصد داریم به شرح آنها و فعالیتهای هر کدام بپردازیم.

 

– مؤسسه چیست ؟

موسسه عبارت است از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای دفتر یا دفاتر قانونی و فعالیت مشخص باشد و فعالیت آن ثبت شده باشد.

 

– مؤسسه انتفاعی چه موسسه ای است؟              Profit organization

مؤسسه انتفاعی، مؤسسه ای است که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خودیا غیر باشد، مانند کانونهای فنی و حقوقی و مؤسسات حسابرسی ، مؤسسات فنی ، مؤسسات آموزشی .

 

– مؤسسه غیر انتفاعی چه موسسه ای است؟           Nonprofit organization

مؤسسه غیر انتفاعی، مؤسسه ای است که بدون قصد انتفاع توسط شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یاحقوقی درجهت پیشبرد هدفهایی در راستای منافع جامعه تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد. یک مؤسسه غیر انتفاعی تنها برای تأمین هزینه فعالیتهای مؤسسه به طرق مختلف، درآمد تحصیل می کند ودرآمد حاصله را فقط برای نیل به هدفهای مؤسسه به مصرف می رساند. درآمدخالص و سود در این گونه مؤسسات معنی ندارد.

 

مؤسسۀ تجاری چیست؟               Business entity

موسسه تجاری، واحد اقتصادی است که اقدام به انجام معاملات تجاری می نماید به منظور اهداف و مقاصد حسابداری موسسه تجاری تاسیس می شود. فعالیتهای این واحد اقتصادی مجزا و مستقل از فعالیتهای مالک یا مالکان آن در نظر گرفته می شود.

 

       ****************************

سهام چیست و و ورقه یا اوراق سهام چه مفهومی دارد؟

سهام چیست؟ (سهام به چه معنی است و ورقه یا اوراق سهام چیست ؟ )

سهم قسمتی از سرمایۀ شرکت سهامی که که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقۀ سهم ، قابل معامله ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد.

مفهوم سند چیست؟

– سند

سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع ، قابل استناد باشد.

– سند رسمی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی نام دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *