دسته: اجرا

نمای ساختمان ۱- ایران نما 0

نکات کاربردی عایقکاری حرارتی و روشهای اجرای آن

نکات کاربردی عایقکاری حرارتی و روشهای اجرای آن عایقکاری حرارتی (گرمابندی)  آیین نامه ها و مقررات ساختمانی هر کشور از جمله ایران ، تأمین شرایط آسایش حرارتی در فضاهای...

نمای ساختمان ۱- ایران نما 0

ظرفیت و خدمات مجری حقیقی ساختمان های شهری (سازندگان ذیصلاح)

ظرفیت و خدمات مجری حقیقی ساختمان های شهری (سازندگان ذیصلاح) اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال بکار در رشته عمران یا معماری اگر بخواهند خدمات خود را فقط در قالب...

مهندسی ارزش- ایران نما 0

شرح وظایف سرپرست کارگاه

شرح وظایف سرپرست کارگاه سرپرست کارگاه شخصی است حقیقی که توانایی اداره یک کارگاه ساخت را داراست. وی می تواند امور اجرایی پروژه را طبق برنامه زمانبندی به جلو...

محدودیتهای دمایی برای کارهای عمرانی بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان 0

محدودیتهای دمایی برای کارهای عمرانی بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان

محدودیتهای دمایی برای کارهای عمرانی بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان در آیین نامه های مختلف همواره محدودیتهایی برای کارهای مختلف عمرانی در دماهای مختلف ذکر شده است ....

مواد افزودنی بتن 0

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن مواد اصلی تشکیل دهنده بتن عبارتند از سیمان، آب و مصالح سنگی، به طور کلی هر ماده دیگری نامیده که غیر از مواد اصلی به بتن...

مدیریت پروژه چابک Agile 0

مدیریت پروژه چابک Agile

  مدیریت پروژه چابک Agile  : امروزه سه متدولوژی آبشاری (Waterfall) چابک (Agile) و ترکیبی (Hybrid)  بمنظور مدیریت پروژه، در اختیار سازمان های پروژه محور قرار دارد. اما آنچه...

نکات مهم نظارت ساختمان -ماده ۳۳ - ایران نما - مهندس ناظر 0

۱۴ نکته مهم در نظارت ساختمان

۱۴ نکته مهم در نظارت ساختمان: ۱۴ نکته مهم که مهندسان در نظارت ساختمان باید بدانند در ادامه آورده شده است: ۱– نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان “نظارت مستمر”...

انواع سد - سایت ایران نما 0

روشهای حل اختلافات در پروژه های پیمانکاری و ساخت:

روشهای حل اختلافات در پروژه های ساخت: (Dispute Resolution Methods) مطالعات زیادی برای بررسی و ارائه روشهای حل اختلافات در پروژه ها انجام شده است. روشهایی که در بسیاری...