برج میلاد تهران – آسمان خراشی چند منظوره

معرفی برج میلاد تهران:     برج میلاد تهران آسمان خراشی چند منظوره است که در شمال غربی تهران قرار دارد . برج میلاد بلندترین برج ایران ، به...